DR 多功能洁面膏
¥162.22

丰富柔软的微细泡沫干净清除肌肤里的代谢物与外部环境污染、 灰尘等,缔造清透肌肤,含有的北美金缕梅叶及洋甘菊提取物, 形成肌肤保护膜,不仅维持肌肤水油平衡,还能维持水润感的温 和多效洗面奶。                                                        

评价
Q&A

                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호