DR活性平衡爽肤水
¥220.16

北美金缕梅叶与洋甘菊提取物,搭配纳米脂质 技术,补水直达肌底。含有比玻尿酸更补水的 聚谷氨酸,带来更强大的补水效果,不紧绷, 集中补水,帮助修复健康肌肤的爽肤水。                                                        

评价
Q&A

                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호