DR 活性平衡爽肤水复制
BEST
HOT
¥220.16

从清麴酱与纳豆等发酵食品中,用发酵工法提取的天然保湿成分聚谷氨酸,

有着比玻尿酸高5000倍的卓越补水力,能渗透肌肤深层,强化受损肌底,

EWG绿色等级成分,是一款低刺激并超强保湿的弱酸性保湿爽肤水。

评价
Q&A
评价
Q&A

                                               

CUSTOMER CENTER 

02-598-2731 

Mon - Fri 10:00 - 17:00
lunch 12:00 -13:00 

Sat.Sun.Red-Day Off

BANK ACCOUNT

국민) 367201-04-090446 

우리) 1073-301-948457 

예금주 : 유가람(유스킨코리아)

RETURN & EXCHANGE

서울시 서초구 서초대로 48길 108 정일빌딩 201호